انتصاب جناب آقای مهدی کاراندیش به ریاست هیئت مدیره هواپیمایی آتا

موسسه حقوقی کاراندیش داتا انتصاب شایسته جناب آقای مهدی کاراندیش رئیس هیئت مدیره این موسسه را به عنوان رئیس هیئت مدیره هواپیمایی آتا را  صمیمانه تبریک عرض می نماییم. 

(اسفند ۹۷)