0

کدام مدیران شرکت اجازه صدور، تایید و انتقال چکهای جدید را دارند؟

کدام مدیران شرکت اجازه صدور، تایید و انتقال چکهای جدید را دارند؟

ثبت صدور، دریافت و انتقال کلیه چک ها باید در سامانه صیاد ثبت شود و حال سوال این است که در مورد شرکت ها چه افرادی می توانند به وکالت یا نمایندگی این عمل را انجام دهند؟

در این خصوص شرکت ها خواستار تعیین فردی مانند مدیر_مالی یا …. به عنوان مدیر تراکنش برای انجام این امور هستند که باید دید چه کسی حق تعیین این نماینده را خواهد داشت؟  چون برخلاف صدورچک که انجام وکالتی آن در ماده ۱۹ قانون تجویز و برای آن مسئولیت برشمرده شده، برای تایید و ظهرنویسی، این امر صرفاً برای دارنده در قانون تعریف شده است لذا از آنجا که ممکن است چنین اختیاری یعنی تفویض این امر برای صاحبان امضای مجاز مندرج در کارت افتتاح حساب قید نشده باشد لذا برای کاهش ریسک حداقل در دو مورد تایید دریافت و ظهرنویسی چک که باید اراده دارنده مستقلا احراز شود، “مدیر تراکنش” یا همان نماینده شرکت برای ثبت سیستمی چک علاوه بر اخذمجوز صاحبان امضا در کارت افتتاح حساب، از هیات مدیره شرکت یا صاحبان امضای مجاز بر اساس آخرین تغییراتروزنامه رسمی نیز دارای مجوز لازم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.