امور مالیاتی

دعاوی مالیاتی

مالیات

با توجه به انکار ناپذیری پرداخت مالیات در سیستم کشوری و همچنین ضرورت قانونمند بودن وشفاف سازی مالیات معینه و پرداخت آن به صورت آگاهانه ازجانب مودیان که بعضا با التفات به عدم تسلط مودیان  نسبت به قوانین و بخش نامه های مالیاتی وبروز برخی سواستفاده های احتمالی از این موضوع ؛ این موسسه  با آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی و مهم تر از همه معافیت ها ومشوق های مالیاتی و تسهیلاتی مهمی که قانون گذار برای مودیان قرار داده است با درک نیاز مشتریان با بهره گیری ازتیم متخصص مالیاتی و حقوقی ارائه  این خدمات  بهشرح ذیل را به شکلی جدی تعقیب می نماید .

  • مشاوره حقوقی و اجرائی در تنظیم اظهار نامه های مالیاتی.
  • اعتراض به برگ تشخیص و مفاصاحساب و رسیدگی های  اداری
  • وکالت درخصوص اعتراض به آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی ( بدوی و تجدید نظر )
  • شورای عالی مالیاتی
  • هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
  • نهایتا اعتراض به این احکام در دیوان عدالت اداری

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

 لذا با افتخار اعلام می دارد موسسه حقوقی کاراندیش داتا در خصوص جلوگیری از تحمیل جرائم مالیاتی  و راهکارهای مناسب قانونی برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی کلیه خدمات فوق را ارائه می نماید.

مالیات

بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

 مصوبه کمیسیون تلفیق برای بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی چنانچه مشتریان بدهی خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

رسیدگی به شکایات مالیاتی

آشنایی با مراحل اعتراض و رسیدگی به شکایات مالیاتی

مسلما اعتراض به میزان مالیات تشخیص داده شده از سوی مقامات مالیاتی حق مودیان مالیاتی می باشد . با توجه به اینکه دامنه وسیعی از شهروندان که شاید همگی آنها را در بر بگیرد یا تا به حال سروکارشان به اداره امور مالیاتی  خورده و یا حتما در آینده‌ای نه چندان دور خواهد خورد .

ادامه مطلب …
1 2 3