داوری حقوقی

داوری حقوقی

یکی از راهکارهایی که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی وجود دارد ارجاع اختلافات و دعاوی به  مراجعی غیر از محاکم دادگستری است که از مهمترین این مراجع داوری می باشد. هزینه کمتر ، سرعت بیشتر ، بررسی تخصصی اختلافات  ، متمرکز بودن بر موضوع اختلاف، دور بودن از شائبه عدم رعایت بی طرفی و…. مزایایی است که بالاقوه رجوع به این حوزه را ارجح می نماید.

در واقع یکی از با اهمیت ترین موضوعات حقوقی یافتن راهی سریع، کم هزینه و قابل اطمینان برای حل و فصل اختلافاتی است که نمی توان آن را از مسیر مذاکرات دوستانه میان طرف های درگیر حل کرد. در زمان عقد قراردادها، طرفین با تعیین داور برای حل اختلافاتی که ممکن است در آینده میان آنها رخ دهد،  توافق می کنند. رای داور دارای حکم قانونی بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری، قابل اجراست.

حل و فصل اختلافات

در مسائل و قرارداد های تجاری و بازرگانی، عموماً طرفین از داوری برای حل و فصل اختلافاتشان استفاده کنند. وجود یک توافق معتبر داوری مانع از آن می شود که یک دادگاه داخلی بتواند ادعایی را در چارچوب یک قرارداد فروش مورد رسیدگی قرار دهد که در آن برای حل و فصل اختلافات، شرط داوری قید شده است و از این راه طرفین با بهینه سازی در زمان، زودتر به نتیجه و حل دعوای پیش آمده خواهند رسید.

شایان ذکر است قوانین حقوقی ایران، در باب توافقنامه یا شرط داوری به هیچ وجه برای اشخاص حقوق خصوصی محدود کننده نمی باشد. چون اولاَ، قانون ایران بین قرارداد رجوع اختلاف موجود یا محتمل الوقوع به داوری، تفاوتی قائل نشده است. دوم اینکه، اصل این است که در نظام حقوقی ایران کلیه اختلافات مدنی قابل ارجاع به داوری است. البته مگر استثنائات درج شده در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی (یعنی ورشکستگی و دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ و نسب).

ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید : “تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را – خواه در دادگاه ها طرح شده و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی که باشد – به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.”

از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین بر می آید که برگزیدن داور در ابتدای کار (یعنی زمان عقد قرارداد) یا در حین اجرای مفاد آن و همچنین در هنگام بروز اختلاف و نیز پس از مراجعه به مراجع قضایی و در زمان رسیدگی به پرونده امکان پذیر می باشد.

از جمله مزایای داوری می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • کاهش ورودی پرونده به دادگستری
  • بهینه بودن در زمان و هزینه
  • امکان صلح و سازش در جریان داوری
  • رضایت بیشتر طرفین به رای صادره
  • تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی
  • صدور آرای تخصصی و عادلانه
  • ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران

موسسه حقوقی کاراندیش داتا با برخورداری از تیم مجرب که علاوه بر تخصص در زمینه داوری سابقه وکالت در دادگستری را نیز داشته و  با توجه و اشراف کامل بر قوانین داخلی و قوانین بین المللی  مجموعه داتا را هدایت می نماید.

داوری

امروزه داوری تجاری بین المللی نقش اساسی و رو به رشدی در حل اختلافات بین اشخاص در مرحله بین الملل دارد. به گونه ای  که جز در موارد نادر طرفین اختلاف تمایل ندارند، سرنوشت دعوای خود را به دست دادگاه‌های ملی بسپارند.

از این رو گام نخست  و سنگ بنای عمارتی مستحکم تر و ساز وکاری قابل اعتماد برای حل و اختلافات تجاری بین المللی از این طریق، طراحی و تعبیه  یک شرط داوری متناسب و موثر می باشد. عدم رعایت این مهم نه تنها می تواند تمامی مزایای این حوزه را بی آثر کند بلکه آن را منجر به آسیب می گرداند .

تیم حقوقی داوری کاراندیش داتا  بر باید و نباید های شرط و توافق داوری واقف  می باشد که توافق مزبور باید به چه سوالاتی  پاسخ دهد، از چه آسیب‌ها  و بن بست‌هایی دوری نماید و در صورتی که سهواً یا بالاجبار مبتلا به آسیب‌ها و بن بست‌های  ناشی از  اجمال یا نقص توافق داوری گردید، از راهکارهای  موجود برای برون رفت از بن بست و حل مشکل آگاه می باشد و با چشم باز پیش نویس شرط و توافق را تهیه می نماید.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

داوری تجاری بین المللی