امور مالیاتی

دعاوی مالیاتی

مالیات

با توجه به انکار ناپذیری پرداخت مالیات در سیستم کشوری و همچنین ضرورت قانونمند بودن وشفاف سازی مالیات معینه و پرداخت آن به صورت آگاهانه ازجانب مودیان که بعضا با التفات به عدم تسلط مودیان  نسبت به قوانین و بخش نامه های مالیاتی وبروز برخی سواستفاده های احتمالی از این موضوع ؛ این موسسه  با آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی و مهم تر از همه معافیت ها ومشوق های مالیاتی و تسهیلاتی مهمی که قانون گذار برای مودیان قرار داده است با درک نیاز مشتریان با بهره گیری ازتیم متخصص مالیاتی و حقوقی ارائه  این خدمات  بهشرح ذیل را به شکلی جدی تعقیب می نماید .

  • مشاوره حقوقی و اجرائی در تنظیم اظهار نامه های مالیاتی.
  • اعتراض به برگ تشخیص و مفاصاحساب و رسیدگی های  اداری
  • وکالت درخصوص اعتراض به آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی ( بدوی و تجدید نظر )
  • شورای عالی مالیاتی
  • هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
  • نهایتا اعتراض به این احکام در دیوان عدالت اداری

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

 لذا با افتخار اعلام می دارد موسسه حقوقی کاراندیش داتا در خصوص جلوگیری از تحمیل جرائم مالیاتی  و راهکارهای مناسب قانونی برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی کلیه خدمات فوق را ارائه می نماید.

مالیات