1

نکاتی در خصوص تنظیم قرارداد خرید هواپیما

Aircraft Purchase Agreement

 

درخصوص  تنظیم قرارداد خرید هواپیما شروطی می بایست در قرارداد لحاظ گردد تا منافع موکل حسب موضوع

ادامه مطلب …
0

اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانک ها

۳ نکته مهم درخصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانکها بر اساس اصلاحات اخیر قانون چک

بانک مرکزی طی نامه های متعدد، دریافت چک تضمین در تسهیلات و تعهدات از مشتریان را صرفا برای تسهیلات

ادامه مطلب …
0

کدام مدیران شرکت اجازه صدور، تایید و انتقال چکهای جدید را دارند؟

کدام مدیران شرکت اجازه صدور، تایید و انتقال چکهای جدید را دارند؟

ثبت صدور، دریافت و انتقال کلیه چک ها باید در سامانه صیاد ثبت شود و حال سوال این است که در مورد شرکت ها چه افرادی می توانند به وکالت یا نمایندگی این عمل را انجام دهند؟

ادامه مطلب …
0

مهمترین تغییرات اصلاحیه ۱۴۰۰ قانون چک

مهمترین تغییرات اصلاحیه ۱۴۰۰ قانون چک

۱: مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک (موضوع ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک) حذف شده است.

ادامه مطلب …
0

دعوای مطالبه خسارت با گزارش اصلاحی

دعوای مطالبه خسارت با گزارش اصلاحی

چکیده :اگر دعوای مطالبه خسارت با گزارش اصلاحی خاتمه یافته باشد و خسارت مذکور در آن به پول تقویم شده باشد، در صورت عدم تأدیه وجه در موعد مقرر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از آن وجود ندارد.

ادامه مطلب …
1 2 3 9