بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

 مصوبه کمیسیون تلفیق برای بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی چنانچه مشتریان بدهی خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

رسیدگی به شکایات مالیاتی

آشنایی با مراحل اعتراض و رسیدگی به شکایات مالیاتی

مسلما اعتراض به میزان مالیات تشخیص داده شده از سوی مقامات مالیاتی حق مودیان مالیاتی می باشد . با توجه به اینکه دامنه وسیعی از شهروندان که شاید همگی آنها را در بر بگیرد یا تا به حال سروکارشان به اداره امور مالیاتی  خورده و یا حتما در آینده‌ای نه چندان دور خواهد خورد .

ادامه مطلب …