0

منابع حقوق ورزشی (Sports Law Resources)

گرایش حقوق ورزشی، دارای منابع مشترک با سایر گرایش‌های حقوق و منابع مجزایی است. حقوق تعهدات و مقررات جزایی و مسئولیت مدنی بخش‌هایی از جمله منابع مشترک حقوق ورزشی با سایر گرایش‌ها  هستند اما منابع ویژه و مختص حقوق ورزشی بخشی از آن‌ها را تخصیص زده و تغییراتی، بعضا بنیادین، در آنها ایجاد نموده‌اند. دو منبع منحصر به فرد حقوق ورزشی [۱] مقررات و قواعد سازمان‌ها و همچنین رویه و آرا دیوان داوری ورزش است.

حقوق ورزشی بین‌المللی و حقوق ورزشی داخلی

عبارت حقوق ورزشی به‌طور مقید به نظم حقوقی مستقلی اشاره می‌کند که شامل مجموعه‌ای از هنجارها و قواعد الزام‌آوری است که به‌وسیله فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی یا ملی، خصوصاً رویه دیوان داوری ورزش، به وجود آمده‌اند یا مورداستفاده قرار می‌گیرند. حقوق ورزشی بین‌المللی و حقوق ورزشی داخلی، از این نظر، هر دو زیرمجموعه حقوق ورزشی هستند. این مقررات بین‌المللی و ملی، در طول یکدیگر قرار می‌گیرند بدین‌صورت که نخست مقرراتی که توسط نهادهای خصوصی بین‌المللی وضع و اجرا می‌شوند، قرار می‌گیرند و سپس مقرراتی که نهادهای ورزشی ملی در حوزه خود تصویب نموده‌اند، اجرا می‌شوند[۲]. همین خصیصه موجب می‌شود تا نهادهای ملی هر ورزش ملزم به تبعیت از مقررات نهاد بین‌المللی گردند. برای مثال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند مقرراتی برخلاف مقررات و یا اصول فدراسیون جهانی فوتبال داشته باشد.

نهادهای ورزشی مقررات و قواعد سازمانی خود را دارند که در اساسنامه، منشور، مقررات، قوانین و … آن‌ها بیان گردیده است. اثر این مقررات روی ورزشکاران تفاوتی با اثر مقررات و قوانین داخلی دولت‌ها براین ورزشکاران ندارد. علاوه براین، مقرراتی که توسط فدراسیون‌های بین‌المللی وضع می‌شود بر تمام ورزشکاران تحت آن فدراسیون اعمال می‌شوند. این مقررات تمام بخش‌های زندگی حرفه‌ای ورزشکاران و بخشی از زندگی خصوصی (مواردی همچون ممنوعیت شرط بندی که نه فقط برای خود ورزشکار که برای اطرافیان وی نیز محدودیت هایی دارد.) آن‌ها را در برمی‌گیرد. کمیته بین‌المللی المپیک به‌منظور اجرای مجموعه قواعد و مقررات سازمان‌های ورزشی و تصمیمات نهادهای آن‌ها، دیوان داوری ورزش را در سال ۱۹۸۴ تأسیس نمود [۳].

 

سازمان‌های ورزشی

موسسه حقوقی داوری بین المللی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی ایران در عرصه حقوق ورزش با همکاری گروه بزرگی از وکلا و مشاوران مجرب دادگستری، اساتید دانشگاه و متخصصین با درجه دکتری راهنما و مشاور شما خواهند بود. کاربران عزیز در صورت سوال، می توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه بگذارید.

حقوقدان محمد رسول باختر

: مراجع

[۱]

 Lex sportive

[۲]

.Pijetlovic, Katarina. EU sports law and breakaway leagues in football. Asser Press, 2015, pp. 7-8

[۳]

.Pijetlovic, Katarina, Op. cit, p. 8

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.