0

مهمترین تغییرات اصلاحیه ۱۴۰۰ قانون چک

مهمترین تغییرات اصلاحیه ۱۴۰۰ قانون چک

۱: مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک (موضوع ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک) حذف شده است.

ادامه مطلب …
0

قانون صدور چک جدید مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

ماده ۱– (الحاقی ۱۳۷۲) انواع چک عبارتند از:

۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

ادامه مطلب …

بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

 مصوبه کمیسیون تلفیق برای بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی چنانچه مشتریان بدهی خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.