بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

 مصوبه کمیسیون تلفیق برای بخشش مشروط جرایم بدهکاران بانکی

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی چنانچه مشتریان بدهی خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.