(خسارت معنوی ناشی از تاخیر پرواز هواپیما)

مسافران هواپیما را برای مسافرت‏های طولانی ترجیح می‏دهند. علت آن بدیهی است؛ هواپیما وسیله‏ ای است که هم سریع به مقصد می‏رسد و هم از دیگر وسایل حمل و نقل مطمئن‌تر، آسوده ‏تر و سریع‌تر است. پیشرفت تکنولوژی در صنعت هوانوردی آن چنان بوده که موجب شده، شرایط مطمئنی که از وقوع حادثه و سانحه جلوگیری نموده و از وارد آمدن خسارت مالی و جانی پیشگیری نماید، ایجاد گردد. حمل و نقل هوایی از نقطه نظر ضریب امنیت هم در رأس انواع دیگر وسایل حمل و نقل قرار می‏گیرد. در چنین شرایطی انتظار مسافران این است که سالم و بدون تاخیر به مقصد برسند. اگر تاخیر اتفاق افتد یا به شخصی خسارت مادی و یا معنوی وارد شود باید جبران شود. اما هر کدام از خسارات مادی، معنوی و تاخیر تعریف خاص خود را دارند و کسی که با تاخیر به مقصد رسیده است نباید مستحق جبران خسارت معنوی شود. در این پرونده مسافری مدعی شده که پرواز او تاخیر داشته و خسارت معنوی به او و خانواده‏اش وارد شده است. دادگاه بدوی خسارت معنوی را محرز دانسته و به جبران آن رأی داده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‏گیرد.

متن کامل مقاله  (خسارت معنوی ناشی از تاخیر پرواز هواپیما)