شعبه بدوی

دیوان داوری ورزش

ساختار و صلاحیت دیوان داوری ورزش

حل و فصل اختلافات در دیوان داوری ورزش  از طریق  داوری و میانجی گری است  که مرتبط با ورزش می باشد   و بنا به درخواست طرفین دیوان داوری صلاحیت رسیدگی پیدا میکند.

 اکثر اختلافات ارجاعی به دیوان داوری اختلافات بین المللی بوده  واین دیوان ماموریت دارد با آیین رسیدگی واحد به حل آن ها اقدام کند.

دیوان داوری ورزش نمونه بارز یک داوری سازمان یافته (Institution Arbitration) است که صلاحیت رسیدگی و حل وفصل اختلاف را به موجب قرارداد وتوافق طرفین اختلاف بدست آورده است و دیوان برای مسایل مختلف داوری مثل تعداد داوران، استقلال وبی طرفی داوران، حق طرفین در انتخاب پیشنهاد، اختیار داوران  وکنترل جریان رسیدگی داوری، صدور دستور موقت، چگونگی محاسبه هزینه داوری وحق الزحمه داوری  شرایطی را مقرر می‌کند  و با توجه به اوضاع واحوال اختلاف  راه حلی را اتخاذ واقدام به صدور رای می‌کند.

دیوان داوری ورزش از دو شعبه تشکیل شده است که هر کدام صلاحیت های متفاوتی دارند:

  • شعبه بدوی 
  • شعبه تجدید نظر

شعبه داوری بدوی به اختلاف هایی رسیدگی می کند که در وهله اول به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با ورزش باشد و در وهله دوم متعاقب یک قرارداد یا مسولیت  مدنی بوجود آمده  باشد مثل قرارداد های نقل و انتقال بازیکنان ،قرارداد اسپانسری یا حق پخش مسابقات تلویزیونی که از این نوع هستند.

شعبه تجدید نظر رویه متفاوتی نسبت به شعبه معمولی دارد. در وهله اول صلاحیت این دیوان  مرتبط با اختلافاتی می باشد که  مستقیم یا غیر مستقیم مربوط مرتبط با ورزش باشد و در وهله دوم متعاقب تصمیم ارکان قضایی به وجود  آمده باشد. صلاحیت شعبه تجدید نظر خاص و ویژه است و این اختلافات قابل رسیدگی از طریق میانجیگری نخواهد بود.

میانجی گری

یکی از روش های حل و فصل اختلافات در دیوان داوری ورزش میانجی گری است. میانجی گر برای آغاز میانجی گری  صلاحیت خود را از قرارداد یا شرط میانجی گری کسب می کند.رای میانجی گری الزام آور  نیست.رسیدگی میانجی گری با تقدیم درخواست  آغاز خواهد شد  و اسامی داوران که در لیست داوران دیوان داوری ورزش است توسط تراضی طرفین انتخاب می گردد. در صورت حل وفصل اختلاف توسط داور ، سازش‌نامه باید توسط طرفین دعوا امضا  وتصدیق گردد و اگر سازش نامه به هر طریقی توسط یکی از طرفین نقض گردد ، طرف مقابل می تواند اجرای آن را از نهاد های داوری وقضایی مطالبه نماید.

میانجی گری

هزینه داوری

هزینه اولیه داوری ۱۰۰۰ فرانک سوییس است که قابل استرداد نیست. عدم پرداخت هزینه داوری یکی از عوامل توقیف دادخواست بوده وچنان چه هزینه داوری پرداخت نگردد، در خواست داوری توقیف خواهد شد.

برای تجدید نظر خواهی نیز تجدید نظر خواه باید ۱۰۰۰ فرانک  ر ابه حساب دیوان بپردازد. وتنها استثنا عدم پرداخت در این مرحله،  تجدید نظر خواهی از مسایل انضباطی است.

در مواردی که نیاز به نظر کارشناسان و حضور شاهدان باشد هزینه داوری بیشتر خواهد شد، همچنین هزینه کارشناسان، هزینه شهود، هزینه دفتر دیوان داوری ورزش و هزینه هایی از این قبیل به آن اضافه خواهند شد. این فرایند در  هزینه میانجی گری نیز صدق می‌کند.

داوران دیوان داوری ورزش

داوران اشخاصی هستند که مطابق ماده S6 قانون دیوان داوری توسط شورای بین الملل داوری ورزش انتخاب می‌گردند مدت عضویت داوران در این سمت ۴ ساله بوده و قابل تمدید نیز خواهد بود .

داوران باید دانش آموخته رشته حقوق بوده و همچنین نسبت به حقوق ورزشی و داوری ورزشی صلاحیت داشته باشند و آشنایی نسبی با ورزش، زبان انگلیسی و فرانسه را داشته باشند. همچنین از خصوصیات دیگر داوران دیوان داوری ورزش، مستقل ،بی طرفی، توانایی لازم را برای انجام وظایف شان و داشتن مهارت لازم برای انشا رای به زبان دیوان داوری (زبان انگلیسی یا زبان فرانسه)  است.

در حال حاضر دیوان داوری ۳۰۰ داور  از ۸۷ کشور جهان را برای داوری در حوزه ورزش در  اختیار داشته و هر ساله حدود ۳۰۰ پرونده به این نهاد مراجعه می کنند.

داوران دیوان داوری ورزش

آثار آرای دیوان داوری ورزش

آرای دیوان داوری ورزش نسبت به طرفین اثر نسبی دارد. آرا شعب داوری بدوی و تجدید نظر دیوان داوری ورزش برای طرفین که صلاحیت این دیوان را به طور اختصاصی مرجع حل اختلافات خود تعیین کرده اند به استناد مواد ۴۶ و ۵ ۹کد دیوان لازم الاجراست.

 بنابراین به محض ابلاغ، محکوم له رای داوری دیوان داوری ورزش، می‌تواند با حمایت کنوانسیون شناسایی، اجرای آرای داوری خارجی ۱۹۵۹ نیویورک را  به اجرا بگذارد.

 یکی دیگر از آثار رای داوری نسبت به طرفین اعتبار امر مختومه است. یعنی امکان طرح دوباره این دعوا با همان طرفین و با همان سبب امکان پذیر نخواهد بود.

ویژگیهای آرای دیوان داوری ورزش

از ویژگیهای آرای دیوان داوری ورزش می‌توان به سرعت، تخصص، هزینه ی کم محرمانه بودن اشاره کرد. انتخاب داوران با تراضی طرفین بوده و قواعد حاکم بر رسیدگی نیز در نتیجه توافق طرفین تعیین می گردد. ضمانت اجرای عدم اجرای رای، ماده ۵ کنوانسیون نیویورک ناظر بر شناسایی و اجرای آرای داوری می باشد.

نتیجه گیری

دیوان داوری ورزش با یاری جستن از شیوه های جایگزین حل اختلافات و به طور مشخص داوری ومیانجی گری  به حل اختلافات می پردازد و سالیانه با صدور آرا  موجب پیشرفت حقوق ورزشی می‌شود.

صلاحیت و ماموریت دادگاه داوری ورزشی نتیجه  مستقیم اعتماد وارتباط بازیگران عرصه ورزش  ونهاد داوری می‌باشد و دادگاه داوری ورزش صلاحیت خود را از اراده طرفین دیوان به دست می آورد و به طور غیر مستقیم نقش جریان سازی و تدوین حقوق را ایفا می کند بنابراین از صدور آرا مختلف در موارد کاملا مشابه جلوگیری می کند که  این مورد موجب رشد عدالت خواهد بود.

آرا دیوان داوری ورزش نسبت به طرفین دعوا لازم الاجرا هستند  و حتی در فرض عدم اجرا، آرا قابل حمایت توسط کنوانسیون نیویورک می‌باشد.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

موسسه حقوقی داوری بین المللی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران ، آماده‌ی ارائه‌ی انواع خدمات حقوقی خواهد بود.

                                                                                                           امیر جمیلو