0
مشاور حقوقی بین الملل

وکیل حقوقی بین الملل

وکیل و مشاور حقوقی بین الملل

افراد گاها به این دلیل که در کشور دیگری دچار اختلافات حقوقی و یا در گیر  مسائل کیفری شده اند در صدد یافتن  وکیل بین المللی هستند تا پیگیری امور خود را به وی بسپارند. از مشاوره حقوقی بین المللی تا تنظیم و انعقاد قراردادهای بین المللی و در نهایت طرح و دفاع از دعاوی بین المللی و داوری بین المللی با وکیل بین المللی است. در واقع، حق دسترسی به وکیل بین المللی یکی از مهمترین حقوق اساسی در محاکم بین المللی است. محاکم بین‏ المللی اعم از کیفری، مدنی و حقوق بشری که با هدف احقاق حق افراد و نهادهای بین المللی از قبیل تعقیب مجرمین و مجازات آنها برای دستیابی به صلح و امنیت تاسیس شده اند، حق دسترسی به وکیل بین المللی را به رسمیت شناخته اند. بنابراین در سطح جهانی، اجتماعی در زمینه رعایت حق دسترسی به وکیل بین المللی وجود دارد. در بسیاری از محاکم بین المللی از قبیل دیوان دادگستری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه امریکایی حقوق بشر و… حق داشتن وکیل برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته شده است. تقویت ارتباط بین ساختارهای رسمی و غیر رسمی در سطح بین المللی از موارد توجیه حقوقی حضور وکیل بین المللی در محاکم بین المللی است.

وکیل بین المللی

موسسه حقوقی بین المللی کاراندیش داتا یکی از موسسات حقوقی بین المللی در تهران با همکاری اساتید دانشگاهی در زمینه حقوق بین الملل و مشاوران و وکلای بین المللی آماده طرح و دفاع از دعاوی بین المللی افراد و شرکت‌ها در محاکم بین المللی تجاری و غیر تجاری ،دادگاههای ویژه ورزشی ، دادگاه حکمیت ورزشی(CAS)، و همچنین تنظیم قراردادهای بین المللی و مذاکرات تجاری  است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.